Nonpalpabl Meme Lezyonlarının Stereotaktik İşaretlenmesi ve Cerrahi Eksizyonu

Hayrullah Derici, Tuğrul Tansuğ, Okay Nazlı, Ali Doğan Bozdağ, Okay Koç, Makbule Varer, Seyran Yiğit

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 3. Cerrahi Kliniği, İzmir

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Birimi, İzmir

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuarı, İzmir

 

 

ÖZET

AMAÇ

Bu çalışmanın amacı nonpalpabl meme lezyonu olan olgularda, mamografi eşliğinde telle işaretleme sonrası uygulanan cerrahi eksizyon sonuçlarının sunulmasıdır.

YÖNTEM ve GEREÇLER

Mamografi ve Ultrasonografi tetkiklerinde şüpheli meme lezyonu saptanan 64 kadın hastaya mamografi eşliğinde stereotaktik yöntemle kanca tel iğne ile işaretleme yapıldı. Daha sonra olgulara ameliyathane ortamında lokal veya genel anestezi altında cerrahi eksizyon uygulandı. Spesimen grafisi alınarak lezyonun tam olarak çıkarıldığı görüldükten sonra ameliyata son verildi. Kaviteye dren konulmadan yara kapatıldı.

BULGULAR

Cerrahi eksizyon sonrası histopatolojik incelemede 43 olguda (%67.2) benign hastalıklar, 21 olguda (%32.8) malignite saptandı. Mamografik incelemede BI-RADS II grubu olarak rapor edilen yedi olguda tanı histopatolojik incelemede benign olarak doğrulandı. BI-RADS III ve IV grubu olgularda malignite saptama oranı sırasıyla %8 ve %51.8 bulundu. BI-RADS V grubu beş olgunun tümünde malignite saptandı.

SONUÇ

Tarama mamografisinde saptanan nonpalpabl meme lezyonlarının stereotaktik işaretleme sonrası cerrahi eksizyonu, erken evre meme kanserinin tespit edilmesinde değerli bir yöntemdir. BI-RADS II sınıfındaki olgulara yakın takip, BI-RADS III sınıfındaki olgulara yakın takip ve gerektiğinde biyopsi, IV ve V sınıfındaki olgulara ise mutlak işaretleme biyopsisi önerilir.

Duyurular
Bu sayfalarda Dr. Turhan Tansuğ’un radyoloji arşivindeki çeşitli patolojilere ait konvansiyonel radyolojik görüntülerden örneklere yer verilecektir.
E-Bülten
E-bültene kaydolarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.
E-posta adresiniz eklendi. Teşekkür ederiz.
Bunlar Biliyor muydunuz?
Retroperitoneal Yumuşak Doku Sarkomlarının Prognostik Faktörleri
  Vol. 22, No. 3, 2006 Original Article · Originalarbeit Prognostic Factors of Retroperitoneal Soft-Tissue Sarcomas H. Derici; T. Tansug; O. Nazli; A.D. Bozdag; E. Reyhan; C. Kar..
Videolar